25 de setembre a les 19 hores – Institut Badalona VII

28 octubre a les 18 hores – Institut La Pineda

Xerrada

Amb aquesta sessió informativa es pretén donar a conèixer als / les alumnes de 6è de primària dels aspectes més rellevants relacionats amb l’educació secundària obligatòria: continguts curriculars, itineraris formatius, aspectes tutorials, etc.
Es facilitarà informació relacionada amb els canvis de centre educatiu, canvis evolutius i canvis a nivell educatiu, a més, d’eines de suport a l’estudi per fer front a la nova etapa educativa.