Que obtenim?

Correus electrònics (il·limitats) tenir un correu electrònic del tipus: contacte@dominiampa.org

Domini Pròpi, mes fpàcil i entenedor del tipus http://www.dominiampa.org

Agenda, calendari de totes les activitats de l’AMPA

Espai documents (il·limitat) totes les fotosgrafíes i videos, arxius de treball i PDF compartits

Recull, un espai a internet on poder explicar tot allò que fa l’AMPA

Llistes de correu (il·limitades), per comunicar-se entre els i les membres de cada vocalia, entre la junta, i fins i tot entre totes les famílies de cada classe.

Xarxa Webmestre, posarem en contacte als responsables web de totes les AMPA  de Badalona per aprofitar experiències.

Que necessitem?

Un voluntari o voluntària que prengui la responsabilitat d’actualitzar la pàgina

un pagament anual de 50€

Característiques tècniques

Serveis compartits: servidor APACHE, PHP activat, panell de control CPANEL, bases de dades MySql

Serveis pròpis: comptes FTP segons permisos, panell de control WordPress, webmail (Horde, Squirrel o Rounde Cube), Llistes de correu Mailman