Les sol·licituds s’han de presentar de forma telemàtica (preferentment)cal d’enviar per correu electrònic al centre triat en primera opció, juntament amb una còpia de la documentació escanejada o fotografiada.

A cada sol·licitud se li assigna de manera aleatòria un número que ha de servir per ordenar-les en cas d’empat. Quan el nombre de sol·licituds d’admissió és superior a l’oferta de places s’apliquen, per ordre: els criteris de prioritat específics, els criteris generals i els criteris complementaris.

Aquests criteris, i el barem de punts que tenen associat, permeten ordenar totes les sol·licituds. El barem s’aplica en relació amb el centre demanat en primer lloc i es manté per a la resta de peticions. En les situacions d’empat que es produeixin després d’aplicar aquests criteris, l’ordenació de les sol·licituds afectades es fa per sorteig públic.

 

Com es farà?

 • Primer cal presentar la sol·licitud en suport informàtic al web de Preinscripció del Departament (actualment en actualització) .
 • Després heu d’enviar per correu electrònic al centre demanat en primera opció:
  • el resguard de presentació de sol·licitud que heu fet.
  • i la documentació escanejada o fotografiada.

Les persones que a la sol·licitud han al·legat el compliment d’un o més criteris de prioritat han de presentar la documentació escanejada o fotografiada que els acredita.

En aquest cas no cal portar ni la sol·licitud ni la documentació en paper a l’escola.

La sol·licitud de preinscripció es considera formalitzada amb l’enviament d’aquest correu electrònic, el resguard i la documentació. Us farem arribar confirmació de recepció del vostre correu perquè en tingueu constància.

PREINSCRIPCIÓ  TELEMÀTICA

Com es farà?

 • Primer cal presentar la sol·licitud en suport informàtic al web de Preinscripció del Departament (actualment en actualització) .
 • Després heu d’enviar per correu electrònic al centre demanat en primera opció:
  • el resguard de presentació de sol·licitud que heu fet.
  • i la documentació escanejada o fotografiada.

Les persones que a la sol·licitud han al·legat el compliment d’un o més criteris de prioritat han de presentar la documentació escanejada o fotografiada que els acredita.

En aquest cas no cal portar ni la sol·licitud ni la documentació en paper a l’escola.

La sol·licitud de preinscripció es considera formalitzada amb l’enviament d’aquest correu electrònic, el resguard i la documentació. Us farem arribar confirmació de recepció del vostre correu perquè en tingueu constància.

PREINSCRIPCIÓ  PRESENCIAL

Per aquelles famílies que no puguin fer-ho de forma online, us atendrem de forma presencial del 19 al 22 de maig.

Per la preinscripció presencial podeu utilitzar el model de sol·licitud de preinscripció curs 2020-2021 (impresa i omplerta). Haureu d’afegir la documentació (original i fotocòpia)

HAUREU DE DEMANAR CITA PRÈVIA a partir de dimecres 13 o demanant cita prèvia. Llistat de centres públics d’infantil i primària de Badalona 

Haureu de portar la documentació original i fotocopiada (sempre que sigui possible) i seguint les següents recomanacions de seguretat:

 • A l’escola ha de venir el mínim nombre de persones, preferiblement, una persona.
 • Cal portar la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar i, si pot ser, la sol·licitud emplenada des de casa. Porteu també el vostre bolígraf per a ús personal.
 • Es recomana portar mascaretaguants;
 • Cal mantenir la distància de seguretat, si cal l’espera es farà al pati, davant de l’escola.
 • No es pot passejar pel centre, els espais que es faran servir estaran acotats perquè després seran netejats.
 • No han d’acudir al centreles persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, podeu autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.

La MATRÍCULA caldrà fer-la DEL 13 AL 17 DE JULIOL.  També haureu de demanar cita prèvia.