Ja ha sortit la subvenció per a projectes de socialització/reutilització de llibres de text, i només teniu de temps fins el 7 de novembre.

pdfDocument de sol·licitud per imprimir

 

pdfDocument de sol·licitud per emplenar

 

pdfDocument amb les bases de les subvencions

 

 

L’Ajuntament informa del següent:

Us comuniquem que ja s’ha publicat la convocatòria per a presentar sol·licituds de subvenció per a projectes de socialització/reutilització de llibres de text. Heu de registrar la sol·licitud a qualsevol oficina municipal dotada de Registre. El termini de presentació s’inicia el dia 7 d’octubre i acaba el dilluns dia 7 de novembre, i us recordem que el dilluns les oficines municipals tanquen a les 13,30 h.

Us adjuntem les bases específiques, que ja deveu conèixer per altres trameses i reunions efectuades. Ja us ho mirareu, però tot i això us comentem quins són els documents a aportar:

 • la sol·licitud (que té diversos fulls)  i la documentació annexa requerida per la normativa general de subvencions, segons el formulari habitual que podeu trobar a l’adreça electrònica:

      https://seu.badalona.cat/portalWeb/badalona.portal?_nfpb=true&_pageLabel=detall_tramit&dCollectionID=1682#wlp_detall_tramit

 • el Projecte de socialització de llibres del centre escolar; si el Projecte aprovat abasta diversos anys i/o és molt genèric, detalleu també allò corresponent al curs escolar 2016-17;
 • un extracte de l’acta o un certificat de la secretaria del CEC conforme el Projecte va ser aprovat pel plenari o per la comissió permanent del CEC en data tal, i (si escau) que actualment segueix vigent;
 • el pressupost 2016 del Projecte, que s’hauria de correspondre amb el pressupost consignat en els fulls de sol·licitud; si el pressupost amb el que treballeu és de tot el curs 2016-2017, si us plau separeu-ho en dos (2016 + 2017); de fet només ens interessa la part del 2016, però afegir la part del pressupost del curs escolar que s’executarà en l’anualitat 2017 us pot servir per justificar (si és el cas) l’existència d’un superàvit a final d’any per fer front a despeses previstes al 2017;
 • un annex titulat “Requisits per a la subvenció”  explicant:
  • la forma en que el vostre projecte compleix amb  allò especificat en l’article 1.4 d’aquestes bases;
  • si és el cas, recordar-nos que el vostre centre ha estat declarat “de màxima complexitat” i per tant sol·liciteu una subvenció del 70%  del pressupost, i no del 50%.
  • quants grups classe de cada nivell (Infantil, Primària, Secundària,EEspecial) participen del Projecte; observeu que rebreu subvenció per cada grup classe participant en el projecte plurianual, encara que aquest any no originin cap despesa perquè no els hi toca renovar llibres.
  • voluntàriament (però suposo que en veureu la conveniència) podeu afegir-hi  una nota indicant quina és la persona o persones que realment controlen el desenvolupament del vostre projecte, amb telèfons i emails de contacte, als mers efectes d’anar per feina si no entenem alguna cosa o trobem alguna mancança; en altre cas, ens adreçarem al signant de la sol·licitud.

Per últim, recordeu que les factures que ens presentareu al seu moment s’hauran d’acompanyar amb el corresponent justificant de pagament bancari, i l’import ha de correspondre: aneu amb compte en el cas d’abonar conjuntament diverses factures i/o en el cas de tenir descomptes i abonaments per devolució.