– Publicació de l’oferta: entre el 24 i el 26 d’abril de 2017.
– Període de presentació de sol·licituds: del 2 al 12 de maig de 2017, ambdós inclosos.
– Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 22 de maig de
2017.
– Termini per presentar una reclamació: del 23 al 25 de maig de 2017.
– Sorteig del número de desempat: entre el 23 i el 25 de maig de 2017.
– Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació definitiva, dels infants
admesos i, si escau, de la llista d’espera: 2 de juny de 2017.
– Període de matrícula: del 6 al 9 de juny de 2017, ambdós inclosos.