A la primera assemblea de FAMPAS que vam celebrar el passat 20 d’octubre, vam presentar la nova Vocalia de Serveis, que portarà la Pepi Muñoz.

Amb aquesta vocalia volem donar resposta a les consultes que es fan a la federació en temes de serveis que presten les AMPA. També representarà a la nostra entitat a les diferents comissions on es treballa.

Els objectius són els següents:

• Informar del procediment i normativa que afecta les entitats en referència als serveis que presta.
• Fer un seguiment en l’àmbit administratiu.
• Estar al corrent dels canvis de normativa que afecten als serveis que presten les AMPAS; beques menjador, extraescolar….
• Vetllar perquè es compleixin les normatives per part de l’administració.
• Treballar / lluitar perquè es cobreixin les necessitats bàsiques dels alumnes.

Ja hem començat a treballar per les beques menjador. Hem enviat una enquesta a les escoles per saber objectivament com està la situació i poder treballar aquest tema des de les diferents problemàtiques que es detectin.

Estem pendents de la constitució de la Taula de la Infància de Badalona.