La vocalia de Camins Escolars estarà coordinada per Guillermo Hurtado. L’objectiu principal que ha d’orientar el treball d’aquesta comissió, és el de generar un debat i treball al voltant del projecte de Camins escolars. Treballarem compartint coneixement sobre experiències existents i materials que reflexionen al voltant d’aquesta pràctica educativa. Mitjançant un treball en xarxa, elaborarem un discurs compartit que ens permeti un posicionament comú davant la resta d’agents educatius i, en especial, de l’administració local.
També tractarem d’altres necessitats relacionades amb la mobilitat dels nostres infants, tant pel que fa als desplaçaments a les escoles com a les activitats programades per aquestes.