La Federació actualment té és següents Comissions i vocalies:

  • Comissió Bressol
  • Comissió Secundària
  • Vocalia Camins Escolars
  • Comissió Menjador
  • Vocalia Serveis