Per tal de garantir que el conjunt de les famílies de la nostra ciutat tinguin dret a un ensenyament de qualitat, independentment de la seva capacitat econòmica o d’altres condicionants socials, és imprescindible fomentar i mantenir  l’escola pública com a oferta prioritària.

En aquest sentit i amb la finalitat de concretar actuacions que fomentin i donin prioritat a la matriculació en centres públics,  proposem al CEM la consecució dels següents acords:

  • Establir el compromís de coordinar conjuntament elprograma de foment de la matrícula als centres educatius públics.
  • Mantenir l’oferta de places de infantil que tenim actualment. No permetre anuncis de tancaments de P-3 previs ni durant el període de preinscripció.Denunciarem si es produeixen les pràctiques habituals de la Generalitat que vagin orientades a advertir als equips directius via telefònica de possibles tancaments i que acaben condicionant la demanda.
  • Demanar a la Generalitat unabaixada de les ràtios a infantil i situar-la en 20 alumnes per aula.
  • Garantir places per absorbir la matrícula viva, i no massificar les aules des de P3 cosa que impossibilita la gestió de l Oficina Municipal d’Escolarització que ha de fer front a peticions en zones on no hi ha cap plaça disponible.
  • Revisió dels concerts de les escoles privades amb irregularitats. Exigir a la Generalitat que atengui les peticions d’informació del Síndic de Greuges en aquesta matèria.
  • S’ha de fer el possible peragilitzar al màxim les obres pendents de construcció que ja estan aprovades com el cas de la Llauna i Ventura Gassol.
  • Hem de pressionar a la Generalitat perquè definitivament ens presentil’estudi sobre la viabilitat per rehabilitar l’antiga escola Lola Anglada i fer-la institut.
  • Davant de la manca de places de secundària, que ja començarem a tenir durant el proper curs, instem a la Generalitat a presentarabans de finals de l’any 2015 una planificació que doni respostes que no passin per la massificació de les aules ni per solucions temporals.
  • S’ha de dotar a la nostra ciutat de les infraestructures necessàries  i definitives com la construcció dels instituts (preferiblement instituts escoles) per donar cabuda a la totalitat d’alumnes que optin per l’educació pública.No podem permetre la cronificació dels barraconsaquesta solució només es pot entendre com una resposta temporal i efímera i cap cas pot substitutiva.

Badalona, 19 de novembre 2015

Si vols descarregar el document, clica sobre la imatge.

Proposta de prioritats en defensa de l escola pública per la matriculació del curs 2016-2017-page-001