Badalona es Mou

Badalona es Mou és una plataforma de defensa de l’ensenyament públic i de qualitat a la ciutat. En formen part la Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Badalona i una gran representació del professorat de centres públics deLlegeix mes…

Fapac

FAPAC es el referent nacional de la nostra federació, i participem activament en els seus òrgans i accions. Visita el seu portal: http://www.fapac.cat/

Estatuts

La Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes i d’Associacions de Famílies de Centres Públics de Badalona, FAMPAS Badalona, està constituïda a la ciutat de Badalona es regeix per els seus Estatuts per la Llei orgànica 811985, de 3 deLlegeix mes…