La Presidenta de FAMPAS Badalona, Mireia López, va intervenir al ple de l’Ajuntament de Badalona celebrat el 25 de febrer de 2020 per defensar la moció presentada per afrontar la situació d’emergència a l’escola Pública a Badalona. Va exposar la nostra proposta de treballar plegats perquè es recuperi el dèficit històric que arrossega la ciutat en inversió escolar. 

La moció va ser aprovada per unanimitat.

ACORDS

1.-Que els grups polítics municipals amb representació al Parlament de Catalunya es comprometen a que els seus grups parlamentaris incloguin, en els pressupostos 2020 que s’han d’aprovar al Parlament, les partides necessàries per les construccions pendents a la ciutat.

2.-Que les dues administracions públiques responsables, el govern de la ciutat i el de la Generalitat de Catalunya, facin pública la concreció del/s conveni/s segons el qual l’Ajuntament de Badalona avançaria la inversió per la construcció de centres educatius a la ciutat, amb el detall de les partides pressupostàries incloses en cada anualitat i l’acord concret que correspongui a aquest conveni.

3.- Des de la valoració positiva com a concepte dels instituts escola, exigim al Govern de la Generalitat de Catalunya la participació de la ciutat, a través del Consell Escolar Municipal i del govern municipal, en la seva planificació, la valoració del seu impacte en el mapa escolar i en la lluita contra la segregació, i reclamem l’adequació dels centres escolars per oferir una educació de qualitat homologable als altres centres educatius que imparteixen les mateixes etapes.

4.- Que l’Alcalde convoqui i presideixi un Consell Escolar Municipal (CEM) extraordinari per consensuar una posició unitària de tota la comunitat educativa per fer front als problemes que l’educació pública té plantejats a la ciutat de Badalona i assumir els acords d’aquesta moció.

Enllaç al text de la moció:

https://www.fampasbadalona.org/fampas/web/wp-content/uploads/2020/04/20_02_05_Moció-educació.pdf