El passat dia 7 de novembre vam celebrar la primera assemblea del curs 2017-18 de FAMPAS Badalona, canviant el format habitual. A les 18.30 h, prèviament, vam convocar una reunió informativa per la presentació de la previsió de places per a secundària, considerant les preinscripcions al curs 2017-18 i la previsió pels següents sis cursos. A la reunió van assistir diferents AMPA de Badalona, així com associacions de veïns i persones interessades en el tema.

Les dades per a elaborar aquesta presentació provenen de l’informe d’escolarització pel curs 2017-18 de l’Ajuntament de Badalona, presentat al Consell Escolar Municipal, i de la Comissió de Garanties d’Admissió. S’ha tingut en compte que en l’oferta real que els instituts ofereixen es reserven una sèrie de places per a repetidors i que s’ha de garantir a tot l’alumnat matriculat a centres públics de primària una plaça en un centre públic de secundària, amb els criteris de zona d’escolarització i centre adscrit.

Paral·lelament, s’ha tingut en compte la previsió d’ampliacions d’una línia (30 alumnes) al Institut Barres i Ones, que actualment ja te mòduls, i al Institut La Llauna, una vegada terminades les obres de la tercera planta. També s’han comptat dues línies al Institut Ca l’Arnús, malgrat que actualment l’alumnat de la primera promoció d’aquest centre està escolaritzat en aules de l’escola Lola Anglada i, de moment, es desconeix la planificació de la Generalitat al respecte.

L’oferta real de places per a la preinscripció durant el curs 2017-18 és de 1.218, mentre que el número d’alumnat esperat és de 1.271, amb el resultat d’una mancança de 53 places, que s’incrementaran cada curs fins arribar a un pic de 188 places a la preinscripció del curs 2019-20. Tot això sense tenir en compte que, tal i com recomana el Síndic de Greuges al seu informe sobre Segregació Escolar, s’hauria de preveure mantenir places lliures a tots els instituts per tal de garantir la distribució equitativa de la matrícula viva o altres situacions inesperades que es puguin produir. 

Les zones educatives amb major número d’alumnat sense plaça serien la zona 1 (La Salut), la zona 2 (Llefià) i la zona 4 (Centre).

Des de FAMPAS Badalona plantegem una crida a col·laborar de forma zonal entre les diferents AMPA dels centres de primària i secundària afectades, per tal de poder arribar a un consens en la manera més efectiva i desitjada de resoldre el problema.

Al mateix temps, des de FAMPAS reivindiquem que s’ha de garantir a tot l’alumnat matriculat a un centre públic de primària una plaça en un centre públic de secundària, cobrint els criteris de zona i adscripció sense forçar la capacitat dels centres i amb els recursos i infraestructures adequats. També reivindiquem la manca de previsió per part d’Ensenyament quant a l’adequació i a la construcció necessàries per assolir aquesta garantia. Alertem, també, sobre l’Institut Baetulo que actualment no ofereix batxillerat (aquest cas està citat explícitament a l’informe del Síndic de Greuges sobre Segregació Escolar).

Durant aquesta presentació vam posar de manifest l’existència de casos particulars complicats i casuístiques complexes als centres, que s’hauran d’anar estudiant i valorant. També vam observar que segueix havent un desconeixement del funcionament del procés de preinscripció i les adscripcions de centre per a secundària, raó per la qual FAMPAS Badalona seguirà proposant la xerrada informativa habitual prèvia al procés de preinscripció, per tal de poder resoldre tots aquests dubtes.

 

Recull PREMSA

Teleb | SETDIES | 11.11.2017 | Mapa Escolar

El Punt Avui | Marta Membrives | 16.11.2017

Badalona alerta del dèficit de places escolars de secundària

http://www.elpuntavui.cat/societat/article/16-educacio/1282897-badalona-alerta-del-deficit-de-places-escolars-de-secundaria.html

 

Línia Nord edició Barcelonès Nord | Andreu Merino | 16.11.2017

Dèficit de 53 places de secundària pel curs que ve