Comunicat en contra de les proves censals d’avaluació diagnòstica i de final d’etapa

[Descarrega en PDF]

Les entitats sotasignades ens manifestem en contra de les proves censals d’avaluació
diagnòstica i d’avaluació de final d’etapa que el Consell Superior d’Avaluació del Sistema
Educatiu organitza cada any a tercer de primària, sisè de primària i quart de secundària.
En primer lloc, les proves provoquen una regressió pedagògica que va en contra de l’actual
conjuntura d’innovació educativa: interrompen els projectes pedagògics i els programes
curriculars de cada centre per reorientar‐los a l’obtenció de bons resultats, perjudiquen la
personalització dels aprenentatges i desautoritzen la tasca avaluadora dels mestres. Les
proves neutralitzen especialment els models pedagògics més innovadors i promouen aquells
models involutius que deixen de banda els processos per centrar‐se en la puntuació i els
resultats.
En segon lloc, les proves s’estan convertint en un instrument de segregació per als alumnes
i els centres. Aquests exàmens permeten etiquetar i classificar els alumnes en funció dels
resultats obtinguts, de manera que alguns centres de secundària ja utilitzen els resultats de
sisè per seleccionar prematurament i segregar els alumnes en diferents grups segons els
nivells obtinguts en el canvi de cicle. A nivell de centre, les puntuacions són utilitzades per
pressionar centres i docents (els mestres tenen vinculat part d’un complement al resultat de
les proves) i són utilitzades també com a eina de màrqueting educatiu en els processos de
preinscripció, tot fomentat els rànquings i la rivalitat entre escoles.
Pels motius assenyalats donem el nostre suport a aquelles famílies, estudiants, docents i
centres que es mobilitzen en contra de les esmentades proves i demanem urgentment al
Departament d’Ensenyament i al Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu:
1) que les proves d’avaluació diagnòstica i de final d’etapa esdevinguin mostrals per evitar
les conseqüències pedagògiques i socials esmentades, estalviar les grans quantitats de
diners públics destinats a aquests controls i obtenir, això sí, una fotografia periòdica d’un
àmbit puntual del sistema educatiu català.
2) que es fomentin formes d’avaluació no estandarditzades sinó adaptades al context i les
necessitats de cada centre educatiu, que aquestes formes d’avaluació confiïn en la
capacitat dels docents per fer la seva feina i que vagin acompanyades dels recursos
humans i econòmics necessaris per dur a terme millores i donar un veritable sentit
pedagògic a les avaluacions.
Amb una desinversió en l’escola pública d’un 23% respecte els Pressupostos del 2010 i sense
partides econòmiques específiques destinades a revertir mancances, les proves censals
s’estan convertint en una eina fiscalitzadora que focalitza tota la responsabilitat del resultats
en les famílies, els centres i els docents i omet la responsabilitat econòmica i social de
l’administració.
Signen: Marc Unitari de la Comunitat Educativa (MUCE), Federació d’Associacions de Pares i
Mares d’Alumnes de Catalunya (FaPaC), USTEC‐STE’s, CCOO Educació, UGT de Catalunya,
CGT Ensenyament, Assemblea Groga, Xarxa d’Escoles Insubmises a la LOMCE (XEI),
Assemblea Groga de Gràcia, Fampas Badalona (Federació d’Ampas de Centres Públics de
Badalona), MUCE Terres de l’Ebre, Deixa de ser una illa Secció Sindical de CGT Ensenyament
Tarragona, Plataforma per l’Educació Pública del Poblenou.

Barcelona, 27 de febrer de 2017