Des de la Federació hem dedicat molts esforços per impulsar la creació d’una xarxa de camins escolars a Badalona. Creiem que la implantació d’aquesta xarxa representa una oportunitat única per transformar l’entorn dels centres educatius i per tant la nostra ciutat. Una transformació que ha de ser fruit d’un treball seriós que ha de tenir com a objectiu final la creació d’itineraris segurs que permetin que els nostres infants, famílies i professionals que hi treballen prioritzin els desplaçaments amb mitjans sostenibles a l’hora d’anar al seu centre educatiu.

Aquest objectiu implica d’entrada, diagnosticar els hàbits de mobilitat dels escolars i professionals, descriure els itineraris principals, detectar els punts conflictius i les situacions de risc, proposar recorregut del camí escolar i establir les prioritats d’actuació. Tot plegat acompanyat d’una acció pedagògica compartida amb un paper nuclear dels centres educatius.

Per realitzar aquesta feina cal la participació activa dels diferents sectors de la comunitat educativa, les entitats dels barris i la coordinació de departaments de l’Ajuntament: Educació, Via Pública, Mobilitat i Seguretat a banda d’una dotació pressupostària.

Si la inauguració d’avui es tracta d’un gest que haurà de tenir continuïtat més enllà de la senyalització i la difusió per tal de fer realitat la implantació d’una veritable xarxa de camins escolars a TOTA Badalona amb la metodologia abans exposada i no d’una maniobra simple de despesa de pressupost i propaganda, FAMPAS Badalona s’implicarà en la seva consecució. Caldrà molta feina, molt convenciment i molta determinació, però només d’aquesta manera podrem assolir un objectiu tan ambiciós per a la nostra ciutat.

 

Badalona 21 de setembre de 2018