Durant aquest període de confinament , FAMPAS ha mantingut reunions de diagnosi i de proposta amb les ampes, ha parlat amb famílies, direccions, professors, amb grups municipals, i amb diferents entitats que comparteixen la formula, també avalada per missatges emesos des del Ministeri i el Departament de que aquest estiu cal una oferta universal adreçada a tots els infants i adolescents de la ciutat, formativa i coordinada que vetlli per uns continguts integrals –artístics, culturals, esportius, formatius en habilitats digitals, que vetlli per l’educació emocional..-. Una proposta universal, tarificada, que aculli amb esperit de mixtura tots els infants i adolescents. Hi ha la coincidència que l’estiu serà sens dubte diferent i que les propostes estanques, compartimentades, esdevenen caduques. A partir d’aquest moment, s’obre un període de desenvolupament dels projectes amb un grup motor al capdavant, que s’ha de definir, integrat per un equip transversal de tècnics les diferents àrees de l’Ajuntament i entitats del sector i FAMPAS. El lema #NingúEnrereBDN que defineix tota l’actuació també referencia l’empenta a les entitats i els professionals del lleure, que han de tenir cabuda en la part executiva del projecte; que ha de comptar amb voluntariat i també amb tota la ciutat. Arribat el moment de poder col·laborar, es fa una crida a la ciutat a bolcar-se en l’oferiment d’activitats des de la gestió pública i també de la privada. Propostes de lleure diverses, reiterem, culturals, esportives, artístiques, formatives… per a un col·lectiu que ha de compensar durant l’estiu, amb les prevencions que marquin les administracions sanitàries, el període d’aïllament del confinament, El desenvolupament del projecte és un repte necessari que reclama un esforç d’unitat d’acció, coordinació, generositat i que posa les necessitats de l’infant i l’adolescent al centre. FAMPAS confia que la ciutat estarà a l’alçada.

| Descarrega EstiuAmbTu.pdf |