Avui presentem al Consell Escolar Municipal de Badalona la següent proposta de Manifest de suport a l’escola catalana, conjuntament Junta de Direccions de Primària
Pública i FAMPAS.

 

Docents, directors i directores, FAMPAS i altres agents de la comunitat educativa de Badalona, davant els fets recents de l’institut El Palau de Sant Andreu de la Barca i malauradament també a la nostra ciutat.

 

VOLEM EXPRESSAR

 

  • L’escola catalana és un exemple de respecte i de cohesió per a totes les persones que la composen, sigui quin sigui el seu origen. En aquest sentit es fomenten valors de PAU, COOPERACIÓ, SOLIDARITAT …

No és d’estranyar que després del dia 1 d’octubre i davant les imatges que es van veure en tots els mitjans, l’alumnat de l’institut necessités expressar els seus sentiments. Tampoc és estrany que l’institut donés un espai i un temps perquè aquestes emocions trobessin la forma de compartir-se. Cadascú des de la seva vivència i en cap moment obligat per ningú.

 

  • Per un altre costat, quan qualsevol membre d’una comunitat educativa creu estar en indefensió té la possibilitat de dirigir-se als tutors, directors, consell escolar, ampa…. per exposar qualsevol desavinença. També, en un altre context, es pot utilitzar la via del departament d’educació en els diferents serveis territorials, inspecció, ….

 

  • El que no és correcte, segons el nostre entendre, és utilitzar vies fora de les establertes en pro a la defensa d’uns drets que no han estat vulnerats. I encara menys correcte és utilitzar aquests mestres per a beneficis polítics, com ha fet algun partit.

 

  • L’escola catalana no pot perdre els seus principis, la seva integritat i objectivitat. Algunes famílies van culpabilitzar i denunciar alguns professors pel delicte d’incitació a l’odi, sense haver parlat en cap moment amb l’escola ni haver demanat explicacions a cap dels òrgans competents. L’escola catalana està rebent uns atacs amb finalitats polítiques —- que, en definitiva, ataquen el seu bon fer i el clima de cordialitat que sempre s’hi ha respirat.

 

  • Tots aquests docents estan en aquest moment en una situació d’indefensió per la poca credibilitat que es donen als fets demostrables. La situació és tan greu que aquests professors estan rebent amenaces, difamacions, injúries ja que des d’alguns mitjans de comunicació, partits polítics i representants del govern central s’està ignorant la seva presumpció d’innocència.

 

És per tot això que manifestem la nostra solidaritat amb els docents de l’institut El Palau (Sant Andreu de la Barca) i la repulsa pel tractament rebut per alguns mitjans de comunicació, alguns líders polítics i càrrecs del govern espanyol.

 

Deixem en PAU l’escola.  

 

Badalona, 14 de juny de 2018