9 octubre a les 17 hores – Escola Lola Anglada
16 octubre a les 17 hores – Escola Progrés

TALLER FAMILIAR

A través del joc la família participarà i reflexionarà sobre el tema a tractar. Activarem el cos, mourem l’emoció, jugarem amb el pensament i viurem una experiència d’aprenentatge significatiu.

Estimular les relacions afectives i saludables en un context educatiu i lúdic.

Afavorir l’ autonomia i educar la llibertat.

Procurar uns vincles familiars que permetin al fill/a una millor relació amb l’aprenentatge i un bon desenvolupament de les pròpies capacitats.

Establir les bases per a una construcció personal equilibrada, emprenedora i creadora.