El passat 19 de gener, el Consell Escolar Municipal reunit en sessió plenària va aprovar a proposta de FAMPAS Badalona el següent acord sobre matriculació pel curs 2017-18. Aquest acord s’ha presentat en forma de moció pel grup municipal Guanyem Badalona com a titular de la Regidoria de Badalona Ciutat Educadora i ha estat aprovat per unanimitat al Ple de l’Ajuntament celebrat el 31 de gener amb el vot favorable de regidores i regidors de Guanyem Badalona en Comú, Esquerra Republicana de Catalunya – Avancem – Mes, Iniciativa per Catalunya Els Verds – Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA), Partit Popular, Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), Convergència i Unió (CIU) i Ciutadans.

[descarrega el document]

Acord del Consell Escolar Municipal de Badalona en matèria de Matriculació curs 2017-2018

Badalona, 19 de gener de 2017

Per tal de garantir que el conjunt de les famílies de la nostra ciutat tinguin dret a un ensenyament de qualitat, independentment de la seva capacitat econòmica o d’altres condicionants socials, és imprescindible fomentar i mantenir  l’escola pública com a oferta prioritària.

En aquest sentit i amb la finalitat de concretar actuacions que fomentin i donin prioritat a la matriculació en centres públics,  el CEM  de Badalona tanca els següents acords:

 • Mantenir com a mínim la mateixa oferta de places públiques de infantil de la preinscripció del curs passat. Donar solucions a la manca de places de P3 a la zona 6 planificant si escau la reconversió definitiva de l’Escola Artur Martorell en centre de dues línies. Llistat de les places que es van ofertar els curs passat disponible al document descarregable.
 • Demanant el comprimís del Departament d’Ensenyament de no fer anuncis de tancaments de P-3 previs ni durant el període de preinscripció, ni comunicacions extraoficials als equips directius dels centres educatius.
 • Demanar a la Generalitat una baixada de les ràtios a infantil amb l’objectiu final de situar-la en 20 alumnes per aula. 
 • Garantir places per absorbir la matrícula viva, i no massificar les aules des de P3 cosa que impossibilita la gestió de l’Oficina Municipal d’Escolarització que ha de fer front a peticions, en zones on no hi ha cap plaça disponible.
 • Dotar les escoles d’educació especial de la ciutat de recursos necessaris per atendre l’alumnat amb necessitats educatives especial que requereixen d’una escolarització específica i que cap infant amb aquestes necessitats resti a l’espera per manca de recursos.
 • Garantir el suport especialitzat públic necessari per tal de garantir el procés d’inclusió plena dels alumnes a l’aula ordinària ja des de P-3.
 • Davant la pràctica de les escoles privades amb irregularitats, exigir a la Generalitat que atengui les peticions d’informació del Síndic de Greuges en aquesta matèria. I que de forma decidida anul·li els concerts amb aquests centres.
 • S’ha de fer el possible, per agilitzar al màxim les obres pendents de construcció que ja estan aprovades i/o en marxa com el cas de la Llauna i Ventura Gassol. I obrir el procés de licitació de les escoles que actualment estan en barracots com Badalona Port, Ventós Mir i Montigalà. També què s’estudiï l’adequació de les infraestructures de la Secció Institut Badalona perquè es portin a terme el més aviat possible.
 • Hem de procurar que la Generalitat aprovi el pressupost per l’avantprojecte de rehabilitació de l’antiga escola Lola Anglada i fer-la institut.
 • S’ha de renovar el mapa escolar de la ciutat, que necessàriament ha d’estar lligat a la construcció de nous centres, que dotin de més places públiques a la ciutat.
 • Davant de la manca de places de secundària, que ja va quedar palès durant el curs passat, instem a la Generalitat a presentar amb prou antelació una planificació que doni respostes i que no passin per la massificació de les aules ni per solucions temporals. De manera que pugui ser valorada pels membres del Consell Escolar Municipal.
 • S’ha de dotar a la nostra ciutat de les infraestructures necessàries  i definitives com la construcció dels instituts (preferiblement instituts escoles) per donar cabuda a la totalitat d’alumnes que optin per l’educació pública. No podem permetre la cronificació dels barracons aquesta solució només es pot entendre com una resposta temporal i efímera i cap cas substitutiva.