El Proper plenari del CEM tindrà lloc a l’institut LA PINEDA

dimecres dia 23 de novembre de 2016

 

pdfAqui podeu descarregar l’acta del plenari anterior

 

pdfAqui podeu descarregar la proposta de FAMPAS per la matrícula.

 

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si s’escau,  de l’acta anterior. (s’adjunta)
 2. Establiment del Calendari de reunions de Permanent i Plenari del curs escolar 2016-2017. La proposta de la comissió permanent és:
  • Reunions del Plenari del CEM: dimecres 23 de novembre 2016; i els dijous 16 de febrer, 4 de maig, i 15 de juny de 2017; totes a 2/4 de 6 de la tarda.
  • Reunions de la comissió permanent: el 9 de novembre de 2016 (ja efectuada); i els dijous 2 de febrer, 30 de març, 20 d’abril i 1 de juny de 2017.
 3. Informació de la comissió de seguiment d’obres de la Regidoria.
 4. Propostes de treball específiques per a aquest curs:
  •  Renovació del plenari en funció de les eleccions als consells escolars de centre.
  • Ratificació o modificació dels membres de la comissió permanent
  • Proposta de formar un grup de treball (no una comissió oberta) de planificació escolar/mapa escolar, amb objectiu de fer un nou mapa a llarg termini (no per al proper curs), format per un representant de cadascun dels sectors “primària pública”; “secundària pública”; “centres concertats”; “pares i mares”; “Ajuntament”, amb la coordinació tècnica de la responsable de la OME.
  • Proposta de fer una comissió sobre la socialització de llibres de text i temes afins, amb els objectius de recollir les necessitats existents i plantejar si l’actual subvenció municipal pot evolucionar més enllà de procurar un estalvi per a les famílies.
 5. Presentació per part de FAMPAS d’una proposta d’Acord en temes de matrícula (s’adjunta).
 6. Informació de diverses activitats i programes de promoció educativa del Servei d’Educació.
 7. Informació del procés de participació  sobre el Pla d’Actuacio Municipal que te lloc entre el 14 i el 27 de novembre.
 8. Precs i preguntes,