TVB. La nostra escola. Escola Progrés

Com es fa un brainstorming? Visitem l’Escola Progrés de Badalona per esbrinar com treballen la pluja d’idees i de quina manera la treballen.