Objectius curs 14/15

GENERALS

 • Lluitar contra la implantació de l LOMCE.
 • Treballar per la eliminació de barreres arquitectòniques als centres educatius.
 • Construcció dels centres pendents (IES Ventura Gasol, Escola Montigalà, Escola Badalona Port iEscola Ventos Mir) i adequació d’aquells que ho requereixen.
 • Activació i consolidació del Consell Escolar Municipal, com a veritable espai de debat i treball.
 • Implicació de FAMPAS Badalona en el procés de vertebració de FaPaC.
 • Vetllar i donar les eines adequades per fer possibles els objectius generals i de les diferents vocalies

Presidència i vicepresidència

 • Consolidar FAMPAS com espai de referència per les AMPAs de Badalona.
 • Generar sinergies positives en l’activitat de les AMPAs de Badalona.
 • Exercir com a interlocució de les AMPAs amb l’Administració per tal de tenir una visió complerta a l’hora de treballar temes concrets.

Secretaria

 • Mantenir la convocatòria d’una assemblea per mes; fer l’enviament amb temps suficient perquè les AMPA puguin assistir.
 • Aconseguir adjuntar a la convocatòria de cada mes l’acta del mes anterior
 • Aconseguir que incrementi la participació de les AMPA a les Assemblees que convoquem
 • Proposar temes que siguin d’interès de les AMPA per tractar a les Assemblees mensuals

Tresoreria

 • Crear un compte bancari en una entitat de banca ètica.
 • Formalitzar el cobrament anual amb les AMPAs sòcies.
 • Disposar d’informació econòmica actualitzada.

Vocalia Comunicació

 • Mantenir 1 o 2 notícies al mes, durant el curs, en la premsa local
 • Mantenir presència web i en xarxes socials (facebook, gogle+, youtube)
 • Aconseguir que 5 AMPA utilitzin el servei web de FAMPAS
 • Proposar un gestor documental en el núvol

Vocalia Construccions

 • Consecució de les obres compromeses.
 • Compromís per fer aquelles que son necessàries per la nostra ciutat.

Vocalia Diada/Festes

 • Mantenir la comissió de la Diada i assistir a les reunions d’organització.
 • Aconseguir que participin totes les escoles, instituts i escoles bressol de Badalona.
 • Proposar alguna manera de recollir diners per l’organització de la Diada.
 • Proposar algun dia fixe per celebrar la Diada perquè les Ampas el reservin.
 • Proposar un projecte per involucrar a tota la ciutat.

Vocalia Matriculació

 • Mantenir l’assistència a les reunions setmanals de la comissió de garanties de la OME.
 • Aconseguir garantitzar places públiques a tothom tant a la primària com a la secundària dels centres adscrits.
 • Proposar que l’absentisme sigui castigat severament i no es facin «guetos».

Vocalia Relacions Exteriors

 • Recolzament i suport a feina de FaPaC.
 • Fer xarxa amb altres agrupacions d’AMPAs.
 • Coordinació amb la comunitat educativa catalana.

Vocalia Relacions Interiors

 • Coordinació amb la comunitat educativa de Badalona.
 • Participació en l’àmbit associatiu de la ciutat.

Àmbit Formatiu

 • Mantenir el seguiment de la formació amb l’Ajuntament
 • Aconseguir 2 sessions formatives per a Consellers Escolars
 • Proposar nou model de petició de formació per les AMPA