COMISSIÓ D’EDUCACIÓ

La  comissió  d’Educació estarà coordinada per Azucena Izquierdo. Pretenem abordar el tema LOMCE a Badalona, informar, aclarir dubtes i fer de nexe entre les diferents escoles per a la llarga crear una xarxa de persones vinculades al tema que puguin ser els enllaços a les escoles o zones de la ciutat a fi de lluitar activament contra la implantació de la LOMCE.

També tractaria sobre nous projectes educatius que s’estan duent a terme, en principi, als centes escolars de la nostra ciutat. Tot i que fora interessant conèixer d’altres que s’han implantat al llarg del territori, inclosses les experiències educatives alternatives. L’objectiu seria possar-los en coneixement de tothom i que així puguin adquirir un caràcter més transversal a fi de compartir-los i motivar als agents implicats (…famílies, ampas, consell escolar, direccions d’escoles, servei d’educació municipal…) per fer-los partíceps.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *