Deixem en PAU l’escola.

Avui presentem al Consell Escolar Municipal de Badalona la següent proposta de Manifest de suport a l’escola catalana, conjuntament Junta de Direccions de Primària Pública i FAMPAS.   Docents, directors i directores, FAMPAS i altres agents de la comunitat educativaLlegeix mes…