Opinió | Mercè Piqueras

L’escolarització a L’Institut Baetulo Mercè Piqueras | Directora Institut Baetulo La matrícula actual de l’Institut Baetulo està formada per un 80% d’alumnat nouvingut, un 18 % d’alumnat d’ètnia gitana i 2 % d’alumnat amb deficiències cognitives. Majoritàriament, es tracta deLlegeix mes…

Deixem en PAU l’escola.

Avui presentem al Consell Escolar Municipal de Badalona la següent proposta de Manifest de suport a l’escola catalana, conjuntament Junta de Direccions de Primària Pública i FAMPAS.   Docents, directors i directores, FAMPAS i altres agents de la comunitat educativaLlegeix mes…